Manifest

Platforma evropské civilizace

Evropa je znovu ve smrtelném ohrožení.

Zevnitř: Novou státní ideologií EU, jíž jsou politická korektnost a multikulturalismus a naruby převrácená lidská práva bez příslušných povinností. Totalitním vládnutím pomocí zahnízděných elit a neprůhledných „neziskovek“. Nepřehlednými regulacemi škrtícími svobodu a tvořivost. Úpadkem vzdělanosti a smyslu pro spravedlnost. Patologickým genderismem,  destrukcí rodiny a zvrácením normální sexuality, jež ohrožují narození dalších generací.   

Zvnějšku: Agresivním politickým islámem, který kolonizuje rozsáhlé části západoevropských měst a nastoluje v nich šariátské zákony. Přítomností desetitisíců rozvědkami potvrzených ostřílených teroristů a akcelerujícím počtem jejich útoků. Nekontrolovaným migračním přílivem, jejž vládnoucí elity EU odmítají zastavit a tím se stávají kolaboranty evropské genocidy. 

Střední Evropa je poslední dosud vzdorující území. Se svými zkušenostmi totalitarismu má morální povinnost ubránit sebe a doufat, že se jí tím ještě podaří západní Evropu probudit k sebeobraně. Populistické utěšování „nás se to netýká, máme jich jen dvanáct“ je záludná demagogie zastírající samozřejmost, že otevřenými schengenskými hranicemi sem může už teď kdykoli projít jakýkoli počet teroristů.

         Platforma evropské civilizace, navazující na činnost dosavadní Platformy zákonodárců pro zachování evropské kultury, je volná, informačně a koordinačně propojená, ale žádnou centrální strukturou nevázaná mimostranická síť (network) osobností a skupin vědomých si těchto nebezpečí, hledajících způsoby obrany a usilujících: 

  • Zabránit zániku pracně po 3 tisíciletí tvořeného evropského dědictví anticko-biblických, humanistických a racionalistických kořenů, jehož vyvrcholením jsou naše těžce vybojované, životy zaplacené a dnes opět ohrožované základní civilizační prvky svoboda, identita, kreativita a prosperita.
  • Vrátit vzdělávání, kultuře a médiím smysl pro historickou kontinuitu a předávat ji dalším generacím.
  • Obnovit smysl pro jedinečnost každého národa a jeho příspěvku evropskému dědictví.
  • Vzkřísit pud sebezáchovy otupělý glajchšaltem nadnárodnosti místo patriotismu, evropeismu místo evropanství, abstraktního lidskoprávismu místo konkrétních lidských práv vykoupených povinnostmi a zásluhami.
  • Přetvořit bezbřehý sobecký individualismus a zpohodlnělost v opětný pocit náležitosti ke společným kulturním strukturám a v ochotu je bránit.
  • Zastavit nekontrolovanou migrací a islamizaci.
  • Zastavit eskalující totalitní politiku Evropské komise.

 

Na těchto cílech Platforma spolupracuje s podobně cítícími organizacemi v evropských zemích, se zvláštním důrazem na souhru zemí Visegrádu. Přizývá k nim občany, skupiny a sdružení, kteří by se na nich mohli podílet a tak uhájit národní a evropskou svobodu, kulturu a identitu pro své potomky, než bude pozdě.

Platforma nedává prostor názorům podporujícím nebo obhajujícím jakýkoli totalitní systém, ani obviněním osob či skupin bez uvedení prokázaných fakt.

 

„Zlu k vítězství stačí, když slušní lidé nedělají nic.“ (Edmund Burke)

„Kdo může zabránit zlu a nezabrání, je za ně odpovědný.“ (Rav Hilel)

SOUHLASÍTE S NÁMI A CHCETE MÍT NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE?
PŘIDEJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU